Gnistrekald morgen med 6,3 minusgrader og rosa slørskyer i nordøst.

BILDE: Våknopprosaskyer . . .

Det er denne uken sånn ca 6 – 7 uker siden det har vært renovasjonstømming her i undertegnedes innerste skogsglenne i bygda , ingen tømming av noe slags fraksjoner siden i fjor før jul . . .

BILDE: JØSS TØMMEBILEN UTENFOR VINDUSGLUGGA JO ! ! !

Men jaggu tømte sjåføren både restavfall OG glass/metall i restavfallsbilen , det betyr at sjåføren ganske sikkert ikke kommer for å tømme glass/metall i morgen som er den fraksjonens tømmedag . . . *sukk* . . . å bli klok på dette (u)systemet til www.movar.no er jaggu ikke lett.

Dessuten burde dem vel lagt igjen noen ekstra restavfallssekker . . . det er tross alt 6 – 7 uker siden forrige gang det ble tømt og søppla skal jo ikke , i følge systemets regelverk , tyte over dunker og poser og sekker av udda format . . .